Hva er Maling etter nummer?
Maling etter nummer er malerier som man produserer ved å farge nummererte felt på lerret. Hvert nummer tilsvarer til en malingsbokse av farget som brukes til å farge dette feltet.